Home » News

News

27/02/2014

Публична покана за доставка на кухненско оборудване по проект МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Публична покана по проект МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, изпълняван от „КУИН БЪРГЪР – БЪЛГАРИЯ” ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ...more