27/02/2014


Публична покана за доставка на кухненско оборудване по проект МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ


Публична покана за доставка на кухненско оборудване по проект МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, изпълняван от „КУИН БЪРГЪР – БЪЛГАРИЯ” ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-1113-01-11012, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 -2013", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.3– „Ново работно място“Документи:

1. offer_PMS_69_final.doc

2. Prilojenie_2.3_ izvestie za izprashtane na dokument-TargMashini.doc

3. Proekt_dogovor_PMS_69_final.doc

4. Publichna_pokana_PMS_69_final.doc

5. TechniceskiSpecifikacii.docx

6. declaration_PMS_69_final.doc

7. Publichna_pokana_PMS_69_final.pdf